Bestand

Bestanden af heltidsstuderende er opgjort med antallet af studerende, der er indskrevet på enten en bachelor- eller kandidatuddannelse pr. 1. oktober et givet år. Tallene fortæller hvor mange personer, der på det tidspunkt er tilknyttet til de enkelte heltidsuddannelser, men siger ikke noget om studieaktiviteten. De studerende tæller 1 gang for hver uddannelse de er indskrevet på. Bestandstal er også fordelt på uddannelsesniveau og køn. Gæstestuderende fra andre universiteter er ikke talt med i bestand og heller ikke deltidsstuderende.

Studenterbestand pr. 1. oktober 

2014  2015  2016  2017  2018  2019  2020  

  

Bestand før 2014: 

Skriv til kontakt-email (nederst til højre), hvis du har brug for bestandstal før 2014.