Gennemførelse – Københavns Universitet

Studiestatistik > Studiestatistikker > Gennemførelse

Gennemførelse

Her finder du oplysninger om gennemførelse, frafald og studietider ved Københavns Universitet fordelt på uddannelser i perioden 2012-15.

Opgørelsen viser hvor mange studerende, der har gennemført på normeret tid, normeret tid +1 år (sum af færdige på normeret tid og normeret tid + 1 år), fortsat er aktive eller er ophørt.

Ophør er målt som ophør på uddannelsen. Ophør bliver af Danske Universiteter målt som ophørt på hovedområdet, og derfor kan tallene godt variere fra Danske Universiteters definition af Nøgletal G.

Danske Universiters nøgletal for gennemførsel og frafald findes her:
Link til KU nøgletal G 2007-2017 fordelt på hovedområder (Excel fil).