Ph.d. statistikker

Tal vedrørende forskeruddannelserne ved Københavns Universitet offentliggøres i Danske Universiteters nøgletal.

Du finder disse tal i de økonomiske nøgletal tilbage fra 2007. I rapporterne findes ph.d. under Nøgletal I.

Beskæftigelsesanalyse 2008-2014

Forskning & Innovation har udarbejdet en beskæftigelsesanalyse på
baggrund af data fra Danmarks Statistik, som viser hvor hurtigt og under hvilke
vilkår KU’s ph.d.-dimittender kommer i beskæftigelse.

Du finder rapporten her: KU ph.d.-beskæftigelsesrapport 2008-2014 .

For English readers: Please follow the link to download the report "Employment analysis of PhD graduates from the University of Copenhagen 2008-2014".