Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne

Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne blev vedtaget af Folketinget i juni 2002 og siden revideret i 2005. Med loven forpligtes alle uddannelsesinstitutionerne - herunder universiteter - til at offentliggøre en række oplysninger om deres uddannelsesaktiviteter. Formålet med loven er at omverden kan få lettilgængelig og relevant information om indhold, kvalitet og niveau af givne uddannelsesudbud.

Loven kan læses her: Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne

Københavns Universitet har oprettet denne samlede adgang til disse informationer. Du kan finde mere information i undermenuerne: