Overgang til beskæftigelse

Videnskabsministeriet offentliggør statistik for overgang til beskæftigelse.

Statistikkerne indeholder tabeller, der beskriver hvor stor en andel af de nyuddannede, der er i beskæftigelse 4-19 måneder efter uddannelsen er fuldført.