Optagelsestal

Her finder du oplysninger om det årlige optag på Københavns Universitet af bachelorstuderende igennem den koordinerede tilmelding (KOT) samt årets optag af kandidatstuderende fra eget og andre universiteter.

Kun studerende med stadig aktive ordinære indskrivninger per 1. marts for vinteroptag (studerende med studiestart 1. februar) og per 1. oktober for sommeroptag (studerende med studiestart 1. september) er talt op. Kandidatstuderende som er genoptaget, har skiftet studie eller er overført fra andet universitet er ikke talt med i optag (men er optalt for sig).

Beskrivelser af de enkelte uddannelser findes på studier.ku.dk

Tallene opdateres næste gang i starten af oktober 2024.

Optagelsestal pr. 1. oktober

BA 2023  KA 2023

BA 2022  KA 2022

BA 2021  KA 2021

BA 2020  KA 2020

BA 2019  KA 2019

BA 2018  KA 2018

BA 2017  KA 2017 

BA 2016  KA 2016

BA 2015  KA 2015

BA 2014  KA 2014