Merit

Definitioner:

Meritter er fordelt på studieår på baggrund af registreringsdatoer fra og med 2017. 

1. Startmerit = merit i STADS der er bestået før start på pågældende studerendes henholdsvis BA eller KA uddannelse.

2. Forhåndmerit = merit i STADS der enten har status "forhåndsgodkendt" eller "forpåtegnet" på pågældende studerendes henholdsvis BA eller KA uddannelse.

3. Slutmerit = merit der er bestået efter start på pågældende studerendes henholdsvis BA eller KA uddannelse.

Tallene opdateres næste gang i oktober 2024.

Data:

KU_meritstatistik_2017-2022.xlsx