Karaktergivning 

Her finder du oplysninger om karaktergennemsnit på Københavns Universitets uddannelser. Opgørelserne for bachelorprojekter og kandidatspecialer er på fakultetsniveau og fordelt på køn.

Tallene er opgjort per 1. oktober hvert år. Tallet for fx 2017 dækker således perioden fra 1/10 2016 til 30/9 2017. 

Karaktergennemsnit for bachelorprojekter

2013-2020

Karaktergennemsnit for kandidatspecialer

2013-2020

Karakterfordeling på enkelte kurser
Fordeling af karakterer på alle kurser siden sommer 2009 findes her.

Karaktergennemsnit før 2013

Skriv til kontakt-email (nederst til højre), hvis du har brug for tal før 2013.