Organisation

Systemansvarlig og projektledelse

Det faglige systemansvar for Syllabus er placeret i Uddannelsesservices Data & Systemer.
Har du spørgsmål, forslag eller kommentarer til Syllabus kan du kontakte Dorte Elmue, Uddannelses-IT på mail: doe@adm.ku.dk

Timeplanlægningen varetages decentralt, og koordineres på hvert fakultet af en eller flere skemakoordinatorer. Skemakoordinatorerne har det primære ansvar for timeplanlægning for det pågældende fakultet, og kan svare på spørgsmål om den lokale skemalægning.

Skemakoordinatorer på fakulteterne:

Det Teologiske Fakultet: Astrid Hallberg Skou: ahg@teol.ku.dk
Det Samfundsvidenskabelige Fakultet: Conny Lundberg: clu@csc.ku.dk
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet: Cecilie Vognsgaard: cevo@sund.ku.dk
Det Humanistiske Fakultet: Nanna Marcus Husby: nmh@hum.ku.dk
Kristoffer Iwersen: iwersen@hum.ku.dk
Thomas Jeppesen: thomasj@hum.ku.dk

Det Juridiske Fakultet:

Henriette Nielsen: henriette.nielsen@jur.ku.dk
Det Natur- og Biovidenskabelige fakultet: Lise Haugaard Dupont: lhd@life.ku.dk
Nette Lisbeth Sejstrup: nette@science.ku.dk