Syllabus – Skemaplanlægning

Syllabus er Københavns Universitets skemaplanlægningssystem. Systemet bruges til at planlægge og registrere al tids- og lokaleforbrug i forbindelse med planlægningen af undervisning og lokalebookning ved København Universitet.

Manualer

Til administrative medarbejdere vil der løbende blive oprettet manualer over funktionerne i Syllabus: Syllabusmanual. For mere detaljeret anvendelse af systemet bør man kon-takte sit fakultet. 

Visning af skemaoplysninger – Scientia Web Service (SWS)

Alle kan søge i time- og lokaleplanssystemet. Servicen retter sig særligt mod studerende og undervisere. Her kan du se tidsplaner for planlagte aktiviteter, lokaler, undervisere m.m. Skema.ku.dk