Studiestøtte & Studiemiljø

I Studiestøtte & Studiemiljø beskæftiger vi os med de studerendes trivsel.

Vi administrerer SU, sikrer implementering af SU-lovgivningen og vejleder KU’s studerende om SU-forhold samt udlandsstipendium, tillæg af ekstra SU-klip, ungdomskort. Vi vejleder studerende med funktionsnedsættelse om muligheder for særlig støtte til deres uddannelse på KU og administrerer den specialpædagogiske støtteordning (SPS). Derudover samarbejder vi med et væld af interessenter og samarbejdspartnere internt og eksternt på KU.

Vi har fokus på opfølgningen på studiemiljøhandleplanen, er involveret i KU’s stresstænketank, og samarbejder med Studenterhuset, KU’s Studenteridræt og varetager KU’s samarbejdsaftale med Team Danmark om vejledning af elitesportsudøvere på KU .

Ansatte

Navn Titel Arbejdsområde Billede
Amalie Mosbæk Drewsen Fuldmægtig Billede af Amalie Mosbæk Drewsen
Anita Kildebæk Nielsen Specialkonsulent Særlig studiestøtte til studerende med funktionsnedsættelse Billede af Anita Kildebæk Nielsen
Anne Dalvad Hansen Fuldmægtig Billede af Anne Dalvad Hansen
Anne Marie Thorsen Chefkonsulent SU, aktivitetskontrol, Udlandsstipendium, ungdomskort Billede af Anne Marie Thorsen
Bettina Jul Gunnersen SU-Vejleder SU-vejleder Billede af Bettina Jul Gunnersen
Carina Lundahl Fuldmægtig Special pædagogisk støtte (SPS) til studerende med funktions Billede af Carina Lundahl
Dorte Boesgaard Nørbjerg SU-Vejleder SU-vejleder Billede af Dorte Boesgaard Nørbjerg
Lea Broberg Carlander Fuldmægtig Særlig studiestøtte til studerende med funktionsnedsættelse Billede af Lea Broberg Carlander
Randi Nielsen Chefkonsulent Faglig koordinator for vejledning og særlig studiestøtte Billede af Randi Nielsen
Rikke Prüsse-Nielsen Kontorfunktionær Billede af Rikke Prüsse-Nielsen
Signe Møller Johansen Specialkonsulent Projektledelse og koordinering inden for studiemiljø, underv Billede af Signe Møller Johansen
Søren Theodor Hein Ahm Specialkonsulent Faglig koordinator for SU-området. Billede af Søren Theodor Hein Ahm
Tanja Lillelund Fuldmægtig Special pædagogisk støtte (SPS) til studerende med funktions Billede af Tanja Lillelund