Stab & Politik

Stab & Politik har en række forskellige ansvarsområder i Uddannelser & Studerende. Vi koordinerer og faciliterer bl.a. implementering af større uddannelsesstrategiske opgaver og projekter på universitetet i tæt samarbejde med fakulteterne, andre områder i Uddannelser & Studerende (US) og afdelinger i Fællesadministrationen. Eksempelvis institutionsakkreditering, fremdriftsreform, studiemiljøindsatser, dimittendundersøgelser samt innovation og entreprenørskab.

Medarbejdere fra Strategi & Politik i MærsktårnetVi har også det primære ansvar for den daglige ledelsesbetjening af vicedirektøren for uddannelse og KU’s ledelse. Ledelsesbetjeningen udføres i et tæt samarbejde med andre US-områder og Rektorsekretariatet.

I Stab & Politik sekretariatsbetjener vi flere af universitetets råd og udvalg på uddannelsesområdet. Eksempelvis Københavns Universitets Uddannelsesstrategiske Råd (KUUR) og Det Studieadministrative Koordineringsudvalg (SAK). Derudover varetager vi en række juridiske opgaver på uddannelsesområdet, herunder rektors behandling af klager fra studerende.

Relevante links

Danmarks Akkrediteringsinstitution
Uddannelskvalitet på KU 
KUUR
SAK

Ansatte

Navn Titel Arbejdsområde Billede
Anne Marie Dyrberg Fuldmægtig Billede af Anne Marie Dyrberg
Caroline Wadum Vig Jensen Studerende Billede af Caroline Wadum Vig Jensen
Connie Nielsen Fuldmægtig Dimensionering af uddannelser. Dimittendundersøgelser (spørgeskemaer og kontakt til Rambøll). Erhvervskoordinator Billede af Connie Nielsen
Gitte Duemose Chefkonsulent Koordinering af strategiimplementering Billede af Gitte Duemose
Helle Birch Schmidt Specialkonsulent Klager fra studerende over studiemæssige forhold. Regelfortolkning i forbindelse med prisopgaver. Ad hoc uddannelsesjuridiske opgaver. Billede af Helle Birch Schmidt
Jette Fryd Sandstrøm Kontorfunktionær Sekretær for vicedirektør. Overordnet elevansvarlig. Billede af Jette Fryd Sandstrøm
Laura Wulff Thomassen Specialkonsulent Innovation og entreprenørskab målrettet studerende. Projektleder for Praksisintegrerende Undervisningsaktiviteter. Projektleder for Et sammenhængende KU for studerende. Ledelsesbetjening. Billede af Laura Wulff Thomassen
Lotte Lynggaard-Johansen Specialkonsulent KUs kvalitetssikringssystem, institutionsakkreditering, oprettelse (prækvalifikation) og lukning af uddannelser. KUs kontaktperson til Akkrediteringsinstitutionen. Sekretær for SAK-kvalitetssikring. Billede af Lotte Lynggaard-Johansen
Maibrit Friborg Davidsen Specialkonsulent Billede af Maibrit Friborg Davidsen
Peter Bøcher Sektionschef Leder af sektionen. Billede af Peter Bøcher
Preben Liljendahl Chefkonsulent Valg, legater, intern service, indkøb, personaleforhold. Billede af Preben Liljendahl
Signe Hove Jacobsen Fuldmægtig Billede af Signe Hove Jacobsen
Signe Nielsen Specialkonsulent Sekretær for SAK. Ledelsesbetjening. Understøttelse af uddannelsesrelaterede grupper i League of European Research Universities (LERU). Projektleder på 2023-strategiprojekt om Fælles indsats om brobygning til gymnasieskolen Billede af Signe Nielsen
Søren Vernegren Kirk Fuldmægtig KUs kvalitetssikringssystem, institutionsakkreditering, prorektors besøg på studienævn Billede af Søren Vernegren Kirk
Therese Hyll Bruun Chefkonsulent Innovation og entreprenørskab målrettet studerende. Høringer af lov- og bekendtgørelsesudkast på uddannelsesområdet. Projektleder for praksisintegrerende undervisningsaktiviteter Billede af Therese Hyll Bruun
Tine Klovborg Schou Fuldmægtig Billede af Tine Klovborg Schou
Vibeke Suhr Pedersen Specialkonsulent Klager fra studerende over studiemæssige forhold. Ad hoc uddannelsesjuridiske opgaver. GDPR. Generelle forvaltningsretlige spørgsmål Billede af Vibeke Suhr Pedersen