Uddannelsesstrategi & Analyse

Uddannelsesstrategi & Analyse (U&A) har en række ansvarsområder i afdelingen Uddannelser & Studerende.

Vi står for større uddannelsesstrategiske opgaver og projekter på universitetet i tæt samarbejde med fakulteterne, andre sektioner i US og andre afdelinger i Fællesadministrationen.

Eksempler på vores opgaver er:

Institutionsakkreditering, dimittendundersøgelser, dataanalyse og indberetning af uddannelsesdata til Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Vi varetager også ledelsesbetjening af vicedirektøren for uddannelse og KU’s ledelse samt interne stabsfunktioner i Uddannelser & Studerende.

I Uddannelsesstrategi & Analyse sekretariatsbetjener vi flere af universitetets råd og udvalg på uddannelsesområdet, fx Københavns Universitets Uddannelsesstrategiske Råd (KUUR) og Det Studieadministrative Koordineringsudvalg (SAK).

Derudover varetager vi en række juridiske opgaver på uddannelsesområdet, herunder rektors behandling af klager fra studerende.

Vi har kontor på Frue Plads.

Relevante links

Uddannelskvalitet på KU 
KUUR
SAK

Ansatte

Navn Titel Arbejdsområde Billede
Anders Hartvig Hartzen Dataanalytiker Learning analytics, machine learning, data mining og ad hoc dataanalyse af uddannelsesdata Billede af Anders Hartvig Hartzen
Anne Marie Dyrberg Fuldmægtig Billede af Anne Marie Dyrberg
Caroline Wadum Vig Jensen Studerende Billede af Caroline Wadum Vig Jensen
Carsten Glerup Faglig koordinator Faglig leder for statistik og indberetning. Indberetning af heltidsuddannelser (stå, færdiggørelsesbonus mm.). Indberetning af deltidsuddannelser. ... Billede af Carsten Glerup
Charlotte Baarts Lektor Billede af Charlotte Baarts
Connie Nielsen Fuldmægtig Dimensionering af uddannelser. Dimittendundersøgelser (spørgeskemaer og kontakt til Rambøll). Erhvervskoordinator Billede af Connie Nielsen
Gitte Duemose Chefkonsulent Koordinering af strategiimplementering Billede af Gitte Duemose
Helle Birch Schmidt Specialkonsulent Klager fra studerende over studiemæssige forhold. Regelfortolkning i forbindelse med prisopgaver. Ad hoc uddannelsesjuridiske opgaver. Billede af Helle Birch Schmidt
Jakob Erkmen Fuldmægtig Billede af Jakob Erkmen
Jette Fryd Sandstrøm Kontorfunktionær Sekretær for vicedirektør. Overordnet elevansvarlig. Billede af Jette Fryd Sandstrøm
Laura Wulff Thomassen Specialkonsulent Innovation og entreprenørskab målrettet studerende. Projektleder for Praksisintegrerende Undervisningsaktiviteter. Projektleder for Et sammenhængen... Billede af Laura Wulff Thomassen
Lotte Lynggaard-Johansen Specialkonsulent KUs kvalitetssikringssystem, institutionsakkreditering, oprettelse (prækvalifikation) og lukning af uddannelser. KUs kontaktperson til Akkrediterin... Billede af Lotte Lynggaard-Johansen
Louise Bysøe Specialkonsulent Billede af Louise Bysøe
Maibrit Friborg Davidsen Specialkonsulent Billede af Maibrit Friborg Davidsen
May-Britt Brændstrup Chefkonsulent Billede af May-Britt Brændstrup
Mikkel Wittenburg Petersen Fuldmægtig Indberetning af timetal og deltidsaktivitet, ledelsesinformation, studiemiljøundersøgelsen, ad hoc analyser Billede af Mikkel Wittenburg Petersen
Peter Bøcher Chefkonsulent med personaleledelse Leder af sektionen. Billede af Peter Bøcher
Preben Liljendahl Chefkonsulent Valg, legater, intern service, indkøb, personaleforhold. Billede af Preben Liljendahl
Sidsel Sauer Larsen Fuldmægtig Billede af Sidsel Sauer Larsen
Signe Hove Jacobsen Fuldmægtig Billede af Signe Hove Jacobsen
Signe Nielsen Specialkonsulent Sekretær for SAK. Ledelsesbetjening. Understøttelse af uddannelsesrelaterede grupper i League of European Research Universities (LERU). Projektlede... Billede af Signe Nielsen
Staffan Johansen Fuldmægtig Aktivitetsindberetninger for heltidsuddannelse, uddannelsesdata, nøgletal, prognoser og statistik. SQL udtræk af data fra de studieadministrative s... Billede af Staffan Johansen
Søren Vernegren Kirk Fuldmægtig KUs kvalitetssikringssystem, institutionsakkreditering, prorektors besøg på studienævn Billede af Søren Vernegren Kirk
Tine Klovborg Schou Fuldmægtig Billede af Tine Klovborg Schou