SAK – Københavns Universitet

Københavns Universitets Studieadministrative Koordineringsudvalg

SAK er forkortelsen for Københavns Universitets Studieadministrative Koordineringsudvalg. Udvalget består af fakulteternes studiechefer og vicedirektøren for uddannelse, som på udvalgets månedlige møder drøfter og igangsætter initiativer inden for det studieadministrative område. SAK’s virkefelt omfatter bachelor- og kandidatuddannelserne, master- og diplomuddannelserne, efter- og videreuddannelsesaktiviteter, det internationale område samt øvrige relaterede uddannelsesaktiviteter.

Kommissorium:

Læs SAK’s kommissorium

Formandskab:

Anni Søborg, vicedirektør for uddannelse, Uddannelsesservice

Medlemmer:

SAK’s medlemmer er fakulteternes studiechefer:
HUM: Morten Tang Petersen 
JUR: Tinne Troelsen Geiger 
SAMF: Marianne Kristensen
SCIENCE: Karen Rønnow
SUND: Bitta Nielsen 
TEO: Maj-Britt Johannsen

Sekretariat:

SAK’s sekretariat varetages af Uddannelsesservice, Strategi & Politik v/Signe Nielsen.
Kontakt: mail sign@adm.ku.dk, tlf. 35324066

SAK-underudvalg:

SAK har en række specialiserede underudvalg, som indstiller sager til vurdering og godkendelse i SAK. Underudvalgene er:

SAK-analyse (analyse, data, indberetninger)
Sekretariat v/US er Camilla Jul Gregersen, camilla.gregersen@adm.ku.dk 

SAK-I (internationalisering)
Sekretariat v/US er Katja Pietras Jøns, mail: kapn@adm.ku.dk

SAK-jura (vurdering af juridiske tolkninger på uddannelsesområdet)
Sekretariat v/ US er Helle Birch Schmidt, mail: hbm@adm.ku.dk

SAK-kvalitetssikring (uddannelseskvalitetssikring -og udvikling)
Sekretariat v/ US er Lotte Lynggaard-Johansen, mail: llj@adm.ku.dk

SAK-P (processer)
Sekretariat v/US er Berit Brix, brix@adm.ku.dk

SAK-vejl (vejledning)
Sekretariat v/US er Randi Tang Nielsen, mail: rani@adm.ku.dk

SAK-uddannelsessider (studieadministrativ information på KU’s uddannelsessider) Sekretariat v/US er Shanna Hjorth, mail: shanna.hjorth@adm.ku.dk