Københavns Universitets Uddannelsesstrategiske Råd – Københavns Universitet

Københavns Universitets Uddannelsesstrategiske Råd

Uddannelsesservice sekretariatsbetjener Københavns Universitets Uddannelsesstrategiske Råd, der oftest omtales under forkortelsen KUUR.

KUUR rådgiver Rektorat og Ledelsesteam i uddannelsesstrategiske spørgsmål af tværgående karakter. KUUR's arbejde har udgangspunkt i de målsætninger, der er formuleret i Udviklingskontrakten og Københavns Universitets Strategi.

KUUR er endvidere forum for udveksling af best practices på tværs af universitetets fakulteter og bidrager aktivt til udvikling af København Universitets strategi for uddannelse.

KUUR’s virkefelt omfatter det strategiske udviklingsarbejde i forhold til bachelor- og kandidatuddannelserne, master- og diplomuddannelserne samt øvrige uddannelsesaktiviteter. Rådets kommissorium fastlægger de nærmere rammer for rådets virksomhed.

Medlemmer


• Bente Stallknecht, prorektor for uddannelse (formandskab)
• Anni Søborg, vicedirektør for uddannelse (formandskab)
• Jens Erik Mogensen, prodekan, HUM (formandskab)
• Stine Jørgensen, prodekan, JUR
• Grete Bertelsen, prodekan, SCIENCE, 
• Andreas de Neergaard, prodekan, SAMF
• Hans Henrik Saxild, prodekan, SUND
• Carsten Selch Jensen, studieleder, TEO
• Ida Karoline Bach Jensen, studerende (formandskab)
• Frederik Tom-Petersen, studerende
• Kristian Dam Hove, studerende
• Sandi Rizvic, studerende 
• Mike Hougaard Gudbergsen, studerende (suppleant)

Sekretariat

KUUR sekretariatsbetjenes af Uddannelsesservice v/ Gitte Duemose Hansen.

Uddannelsesservice skal bl.a. sikre, at KUUR har tilstrækkelig analysekraft og strategisk sparring på en række af de udfordringer inden for uddannelserne, som universitetet står over for i fremtiden.