Københavns Universitets Uddannelsesstrategiske Råd

Uddannelsesservice sekretariatsbetjener Københavns Universitets Uddannelsesstrategiske Råd, der oftest omtales under forkortelsen KUUR.

KUUR rådgiver Rektorat og Ledelsesteam i uddannelsesstrategiske spørgsmål af tværgående karakter. KUUR's arbejde har udgangspunkt i de målsætninger, der er formuleret i  Den strategiske rammekontrakt og i Københavns Universitets Strategi.

KUUR er endvidere forum for udveksling af best practices på tværs af universitetets fakulteter og bidrager aktivt til udvikling af København Universitets strategi for uddannelse.

KUUR’s virkefelt omfatter det strategiske udviklingsarbejde i forhold til bachelor- og kandidatuddannelserne, master- og diplomuddannelserne samt øvrige uddannelsesaktiviteter. Rådets kommissorium fastlægger de nærmere rammer for rådets virksomhed.

Medlemmer

 • Bente Stallknecht, prorektor for uddannelse (formandskab)
 • Rie Snekkerup, vicedirektør for uddannelse (formandskab)
 • Hans Henrik Saxild, prodekan for uddannelse, SUND (formandskab)
 • Grete Bertelsen, prodekan, SCIENCE
 • Jens Erik Mogensen, prodekan, HUM
 • Trine Klitgaard Bro, SAMF
 • Marlene Ringgaard Lorensen, studieleder, TEO
 • Kristian Cedervall Lauta, prodekan, JUR
 • Kira Stine Hansen, vicedirektør, universitetsbibliotekar (KUB)
 • Caroline Fabricius, studerende
 • Line Maria Fabricius Johansson, studerende
 • Kristoffer Johannes Schmidt-Hansen, studerende
 • Peter Ludvig Lindstrøm Schaldemose, studerende 
 • Mikkel Rasmus Schmidt, studerende (suppleant)

Sekretariat

KUUR sekretariatsbetjenes af Uddannelsesservice v/ Tine Klovborg Schou.

Uddannelsesservice skal bl.a. sikre, at KUUR har tilstrækkelig analysekraft og strategisk sparring på en række af de udfordringer inden for uddannelserne, som universitetet står over for i fremtiden.