Råd og udvalg på uddannelsesområdet

Her finder du information de råd og udvalg, der opererer på uddannelsesområdet:

Københavns Universitets Uddannelsesstrategiske Råd (KUUR)

Københavns Universitets Studieadministrative Koordineringsudvalg (SAK)