Proces, Projekt & Portefølje

Proces, Projekt & Portefølje er Københavns Universitets centrale kontor for fastlæggelse, vedligeholdelse og dokumentation af teknologistøttede arbejdsgange og processer på uddannelsesområdet. Derudover har vi ansvaret for digitaliseringsprojekter på uddannelsesområdet og fungerer som Uddannelsesservices tværgående projekt- og porteføljesekretariat.

Vi arbejder med følgende områder i Proces, Projekt & Portefølje:

  • At sikre effektive fælles processer og arbejdsgange på uddannelsesområdet
  • Drive digitaliseringsprojekter på uddannelsesområdet
  • Understøtte projekteksekvering på tværs af Uddannelsesservice og vedligeholder et samlet porteføljeoverblik

Det er en kerneopgave for os at omsætte brugerbehov, ny lovgivning og lignende til konkrete løsninger, uanset om det drejer sig om nye dokumenterede fælles praksisser eller konkrete gennemarbejdede forandringstiltag.

Vores fokus er i høj grad på samarbejde med fakulteternes studieadministrationer med henblik på at sikre forretningsunderstøttende, sammenhængende processer på tværs af KU’s it-systemlandskab på uddannelsesområdet samt opsamle, koordinere, forberede, implementere og forankre udviklingstiltag.

Ansatte

Navn Titel Arbejdsområde Billede
Allan Sayedmirza Fuldmægtig Procesleder for eksamen, ITX og merit. Studieaktivitetskontr Billede af Allan Sayedmirza
Anna Sofie Almegaard Chefkonsulent Billede af Anna Sofie Almegaard
Caroline Borup-Jørgensen Fuldmægtig Billede af Caroline Borup-Jørgensen
Henriette Bülow la Cour Fuldmægtig Procesleder for undervisning og betalende deltid. Kurser og Billede af Henriette Bülow la Cour
Henriette Eskelund-Hansen Chefkonsulent Billede af Henriette Eskelund-Hansen
Henrik Sundin Fuldmægtig Procesleder for kursuspublikation, undervisning og undervisn Billede af Henrik Sundin
Katrine Pram Nielsen Fuldmægtig Projektledelse Billede af Katrine Pram Nielsen
Lars Strøbæk Fuldmægtig Procesleder for DANS/kandidatoptag, indskrivning, strukturel Billede af Lars Strøbæk
Liane Iris Andersen Studerende Studentermedhjælp Billede af Liane Iris Andersen
Line Hammerum Gregersen Fuldmægtig Procesleder for administration af internationale studerende Billede af Line Hammerum Gregersen
Matthias Jon Sørensen Fuldmægtig Sekretær for US-projektportefølje. Procesleder for KU Projek Billede af Matthias Jon Sørensen
Mette Low Wittrup Sørensen Specialkonsulent Procesleder for eksamen og eksamensplanlægning. Faglig koord Billede af Mette Low Wittrup Sørensen
Pernille Munk Nielsen Fuldmægtig Projektledelse Billede af Pernille Munk Nielsen
Pia Roe Andersen Fuldmægtig Procesleder for eksamen, eksamensplanlægning, ITX, merit, in Billede af Pia Roe Andersen
Rikke Vium Madsen Specialkonsulent Projektledelse Billede af Rikke Vium Madsen
Signe Flyvbjerg Fuldmægtig Projektledelse Billede af Signe Flyvbjerg
Sigrid Studt-Kristiansen Fuldmægtig Billede af Sigrid Studt-Kristiansen
Sigrid Studt-Kristiansen Specialkonsulent Billede af Sigrid Studt-Kristiansen
Stefan Nordgaard Chefkonsulent med personaleledelse Projektledelse. Faglig koordinator for projektområdet  Billede af Stefan Nordgaard
Stine Kirkeskov Grue Fuldmægtig Billede af Stine Kirkeskov Grue
Tobias Lange Fuldmægtig Billede af Tobias Lange