Optagelse & Kommunikation

Optagelse & Kommunikation varetager hele processen vedrørende optagelse af nye studerende på KU’s bacheloruddannelser i form af uddannelsesinformation og branding af KU’s uddannelser, studievejledning og sagsbehandling. Vi repræsenterer universitetet eksternt i faglige sammenhænge i tilknytning til vejledning, optagelse og rekruttering af studerende og sekretariatsbetjener forskellige interne netværk.

Optagelse & Kommunikation supporterer Uddannelser & Studerende (US) med opgaver inden for kommunikation og web . Derudover arbejder vi med intern kommunikationen til de studerende via studieinformationssiderne.

Du finder mere information om vores arbejdsområder på følgende platforme:

Studier.ku.dk: Guide til studievalg og optagelse på KU’s bachelor- og kandidatuddannelser samt information til studerende med funktionsnedsættelse

Studies.ku.dk: Guide til studievalg og optagelse på KU for internationale studerende

Mit KU – følg din ansøgning på Københavns Universitet: Ansøgerportal for ansøgere til universitetets bacheloruddannelser

Facebook.com/blivstuderende: Facebookside målrettet ansøgere til KU’s bachelor- og kandidatuddannelser

Studieinformation - Information til de studerende under deres uddannelse

Fokus.ku.dk: Portal for alle KU’s tilbud til gymnasie- og grundskolen

Forskerspirer.ku.dk: Forskningskonkurrence rettet mod STX, HTX, HHX og HF

Ansatte

Navn Titel Arbejdsområde Billede
Christina Leth Kontorfunktionær Sagsbehandler af udenlandske eksamener Billede af Christina Leth
Connie Wejlgaard Damkjær Fuldmægtig Sagsbehandler af dispensationsansøgninger og klager Billede af Connie Wejlgaard Damkjær
Cæcilie Pipper Riinbæk Fuldmægtig Billede af Cæcilie Pipper Riinbæk
Dennis H. Vendeltorp Chefkonsulent Projektleder Billede af Dennis H. Vendeltorp
Emilie Kolbjørn Jensen Fuldmægtig Studievejleder Billede af Emilie Kolbjørn Jensen
Flemming Caspersen Webmaster Webmaster studier.ku.dk og studies.ku.dk Billede af Flemming Caspersen
Gitte Tikjøb Heimburger Fuldmægtig Kommunikationsmedarbejder rekruttering til BA-uddannelser Billede af Gitte Tikjøb Heimburger
Jacob Kratz Fuldmægtig Ansvarlig webredaktør for studier.ku.dk Billede af Jacob Kratz
Joan Damkjær Fuldmægtig Billede af Joan Damkjær
Karen Sørensen Fuldmægtig Administrativ understøttelse på tværs af sektionen Billede af Karen Sørensen
Kasper Toxværd Fuldmægtig Sagsbehandler af dispensationsansøgninger og klager Billede af Kasper Toxværd
Kristine Amalie Rigmor Rostgård Fuldmægtig Sagsbehandler af udenlandske eksamener og USB Billede af Kristine Amalie Rigmor Rostgård
Lene Kvist Fuldmægtig Kommunikationsmedarbejder, CSU og studieinformationssider på Billede af Lene Kvist
Lisbeth Ellegaard Randeris Fuldmægtig Studievejleder Billede af Lisbeth Ellegaard Randeris
Louise Lau Pedersen Specialkonsulent Faglig koordinator for vejledning Billede af Louise Lau Pedersen
Marianne Wilcken Bjerregaard Specialkonsulent Forskerspirekoordinator Billede af Marianne Wilcken Bjerregaard
Marlene Magelund Sønderaas Chefkonsulent Faglig koordinator for BA-optagelsen Billede af Marlene Magelund Sønderaas
Nanna Rinaldo Andersen Fuldmægtig Sagsbehandler af ansøgere uden adgangsgivende eksamen og med Billede af Nanna Rinaldo Andersen
Pernille Kindtler Chefkonsulent med personaleledelse Sektionschef Billede af Pernille Kindtler
Rikke Bøyesen Specialkonsulent Kommunikationsmedarbejder, Fokus.ku.dk Billede af Rikke Bøyesen
Rikke Petersen Fuldmægtig Sagsbehandler af dispensationsansøgninger og klager Billede af Rikke Petersen
Tania Jacobsen Fuldmægtig Studievejleder Billede af Tania Jacobsen
Tobias Rasmussen-Kihl Fuldmægtig Kommunikationsmedarbejder med ansvar for de sociale medier Billede af Tobias Rasmussen-Kihl
Ulrik V. Moser Fuldmægtig Studievejleder Billede af Ulrik V. Moser
Ursula Dortea Bendtzon Specialkonsulent Faglig koordinator for kommunikationsteamet Billede af Ursula Dortea Bendtzon