Vejledning & Optagelse

Vejledning & Optagelse varetager hele processen vedrørende optagelse af nye studerende på KU’s bacheloruddannelser i form af uddannelsesinformation og branding af KU’s uddannelser, studievejledning og sagsbehandling. Vi vejleder også om muligheder for særlig støtte for studerende med funktionsnedsættelse.

Vi repræsenterer universitetet eksternt i faglige sammenhænge i tilknytning til vejledning, optagelse og rekruttering af studerende og sekretariatsbetjener forskellige interne netværk.

Du finder mere information om vores arbejdsområder på følgende platforme:

Studier.ku.dk: Guide til studievalg og optagelse på KU’s bachelor- og kandidatuddannelser samt information til studerende med funktionsnedsættelse

Studies.ku.dk: Guide til studievalg og optagelse på KU for internationale studerende

Mit KU – følg din ansøgning på Københavns Universitet: Ansøgerportal for ansøgere til universitetets bacheloruddannelser

Facebook.com/blivstuderende: Facebookside målrettet ansøgere til KU’s bachelor- og kandidatuddannelser

Fokus.ku.dk: Portal for alle KU’s tilbud til gymnasie- og grundskolen

Forskerspirer.ku.dk: Forskningskonkurrence rettet mod STX, HTX, HHX og HF

Se liste over ansatte i Vejledning & Optagelse