Vejledning & Optagelse – Københavns Universitet

Uddannelsesservice > Områder > Vejledning & Optagelse

Vejledning & Optagelse

Vejledning & Optagelse er ansvarlige for fælles information om og markedsføring af Københavns Universitets bachelor– og kandidatuddannelser til potentielle ansøgere, både danske og internationale. Vi vejleder om optagelse på bacheloruddannelserne og varetager optagelsen af nye studerende til bacheloruddannelserne. Vi vejleder også om muligheder for særlig støtte ved funktionsnedsættelse.

Vi sekretariatsbetjener endvidere forskellige netværk på KU og repræsenterer universitetet i forskellige faglige sammenhænge i tilknytning til vejledning, optagelse og rekruttering af studerende.

Vi arbejder med følgende områder i Vejledning & Optagelse:

Studier.ku.dk: guide til studievalg og optagelse på Københavns Universitets bachelor- og kandidatuddannelser

Studies.ku.dk: guide til internationale potentielle studerende

Studier.ku.dk/bachelor/funktionsnedsat: portal for potentielle studerende med behov for særlig støtte ved funktionsnedsættelse

Mit KU – følg din ansøgning på Københavns Universitet: ansøgerportal for ansøgere til universitetets bacheloruddannelser

Facebook.com/blivstuderende: facebookside målrettet potentielle bachelor-ansøgere

Fokus.ku.dk: portal for skole- og gymnasieområdet

Forskerspirer.ku.dk: tilbud til gymnasieelever med et stort fagligt overskud

Se liste over ansatte i Vejledning & Optagelse