Strategi & Politik

Strategi & Politik har en række forskellige ansvarsområder i Uddannelsesservice. Vi koordinerer og faciliterer bl.a. implementering af større uddannelsesstrategiske opgaver og projekter på universitetet i tæt samarbejde med fakulteterne, andre områder i Uddannelsesservice (US) og afdelinger i Fællesadministrationen. Eksempelvis institutionsakkreditering, fremdriftsreform, studiemiljøindsatser, dimittendundersøgelser samt innovation og entreprenørskab.

Medarbejdere fra Strategi & Politik i MærsktårnetVi har også det primære ansvar for den daglige ledelsesbetjening af vicedirektøren for uddannelse og KU’s ledelse. Ledelsesbetjeningen udføres i et tæt samarbejde med andre US-områder og Rektorsekretariatet.

I Strategi & Politik sekretariatsbetjener vi flere af universitetets råd og udvalg på uddannelsesområdet. Eksempelvis Københavns Universitets Uddannelsesstrategiske Råd (KUUR) og Det Studieadministrative Koordineringsudvalg (SAK). Derudover varetager vi en række juridiske opgaver på uddannelsesområdet, herunder rektors behandling af klager fra studerende.

Se liste over ansatte i Strategi & Politik

Relevante links

Danmarks Akkrediteringsinstitution
Uddannelskvalitet på KU 
KUUR
SAK