Stab & Kommunikation

hovedbygningen frue plads

I Stab & Kommunikation arbejder vi med alt fra kommunikation, web, rekruttering, personaleforhold, fakturering og økonomi til koordinering af projekter og diverse arrangementer.

Som stabsfunktion understøtter vi de øvrige områder med at servicere og kvalitetsudvikle uddannelsesområdet, så de kan udføre deres opgaver i Uddannelsesservice. Vi arbejder også med Københavns Universitets mange interessenter med fokus på bl.a. efter- og videreuddannelsesområdet. Derudover arbejder vi med intern kommunikationen til de studerende via studieinformationssiderne.

Vi arbejder med følgende områder i Stab & Kommunikation:

• Økonomi
• IT
• Indkøb
• Postkassefunktion 
• HR
• Kommunikation
• Copenhagen Summer University og anden ekstern efteruddannelse
• Understøttelse af vicedirektøren for uddannelse
• Valg
• Diverse strategiske projekter

Se liste over ansatte i Stab & Kommunikation