Stab & Kommunikation – Københavns Universitet

Uddannelsesservice > Områder > Stab & Kommunikation

Stab & Kommunikation

I Stab & Kommunikation arbejder vi med alt fra kommunikation, web, rekruttering, personaleforhold, fakturering og økonomi til koordinering af projekter og diverse arrangementer.

Som stabsfunktion understøtter vi de øvrige områder med at servicere og kvalitetsudvikle uddannelsesområdet, så de kan udføre deres opgaver i Uddannelsesservice. Vi arbejder også med Københavns Universitets mange interessenter med særligt fokus på alumner og efter- og videreuddannelsesområdet. Derudover arbejder vi med intern kommunikationen til de studerende via Uddannelsessiderne.

Vi arbejder med følgende områder i Stab & Kommunikation:

• Økonomi
• IT
• Indkøb
• Postkassefunktion HR
• Kommunikation
• Copenhagen Summer University og anden ekstern efteruddannelse
• Københavns Universitets Alumneforening
• Understøttelse af vicedirektøren for uddannelse
• Valg
• Diverse strategiske projekter

Se liste over ansatte i Stab & Kommunikation