Proces, Projekt & Portefølje

Proces, Projekt & Portefølje er Københavns Universitets centrale kontor for fastlæggelse, vedligeholdelse og dokumentation af teknologistøttede arbejdsgange og processer på uddannelsesområdet. Kontoret har også ansvaret for digitaliseringsprojekter på uddannelsesområdet og fungerer som Uddannelsesservices tværgående projekt- og porteføljesekretariat.

Vi arbejder med følgende områder i Proces, Projekt & Portefølje:

  • Sikrer effektive fælles processer og arbejdsgange på uddannelsesområdet
  • Driver digitaliseringsprojekter på uddannelsesområdet
  • Understøtter projekteksekvering på tværs af Uddannelsesservice og vedligeholder et samlet porteføljeoverblik

Det er en kerneopgave for enheden at omsætte brugerbehov, ny lovgivning o.l. til konkrete løsninger, uanset om det drejer sig om nye dokumenterede fælles praksisser eller konkrete gennemarbejdede forandringstiltag.

Kontorets fokus er i høj grad på samarbejde med fakulteternes studieadministrationer med henblik på at sikre forretningsunderstøttende, sammenhængende processer på tværs af KU’s it-systemlandskab på uddannelsesområdet samt opsamle, koordinere, forberede, implementere og forankre udviklingstiltag.

Se liste over ansatte i Proces, Projekt & Portefølje