Data & Systemer – Københavns Universitet

Uddannelsesservice > Områder > Data & Systemer

Data & Systemer

Data & Systemer (US-DS) har ansvaret for Københavns Universitets administrative systemer på uddannelsesområdet, for KU's officielle indberetninger af uddannelsesdata mv. og i øvrigt ansvaret for statistisk og ledelsesinformation på uddannelsesområdet. 

Vi arbejder med følgende områder i Data & Systemer:

  • STÅ-indberetning og prognoser
  • Nøgletal til Danske Universiteter, årsrapporter, international ranking
  • Uddannelsesstatistik og analyser
  • Systemejerskab for STADS, DANS, Syllabus, Exam Scheduler, Kursusbasen, Absalon, DE Digital Eksamen, Karsum, PHD, FrontPlanner, DIK, eValg, Kubulus, Jobbank m.fl.

Kontoret har fokus på datakvalitet og samlet service på uddannelsesområdet, således at systemporteføljen understøtter bruger-, KU- og myndighedsbehov.

Relevante links:

https://tal.ku.dk/studerende/

https://us.ku.dk/studiestatistik/studiestatistikker/

https://velkommen.ku.dk/om/rangliste/

Se liste over ansatte i Data & Systemer.