Om Uddannelser & Studerende

I Uddannelser & Studerende arbejder vi sammen om at servicere og kvalitetsudvikle Københavns Universitets uddannelsesområde i tæt samarbejde med fakulteter og universitetsledelse. Vi består af godt 100 medarbejdere fordelt på seks fagområder: Proces, Projekt & Portefølje, International UddannelseData & SystemerStab & PolitikOptagelse & Kommunikation og Studiestøtte & Studiemiljø

Uddannelsesservice er placeret i Hovedbygningen på Frue Plads samt i Biblioteksbygningen i Fiolstræde og ledes af vicedirektør for uddannelse, Rie Snekkerup.