International Uddannelse & SU (IUS)

International Uddannelse & SU er et videnscenter på det internationale uddannelsesområde og på det administrative SU-område. Vi understøtter fakulteterne i at internationalisere uddannelserne både på bekendtgørelsesniveau og ved at sikre fælles praksis på tværs af universitetet. Derudover varetager vi alle dele af SU-administrationen.

Vi arbejder med følgende områder i International Uddannelse & SU:

  • Program-administration: Vi administrerer udvekslings- og stipendieprogrammerne Erasmus+, Nordlys, N2N, KU’s internationaliseringspulje og KU’s institutionelle udvekslingsaftaler. 
  • Mobilitet: Vi koordinerer indskrivning af gæste- og udvekslingsstuderende til KU og vejleder udrejsende studerende i ansøgningsprocessen til KU’s bilaterale udvekslingsaftaler. 
  • SU: Vi administrerer SU, sikrer implementering af SU-lovgivningen og vejleder KU’s studerende om SU-forhold samt udlandsstipendium, tillæg af ekstra SU-klip og ungdomskort.
  • Internationale konferencer og besøg: Vi repræsenterer KU på internationale konferencer som EAIE, NAFSA, APAIE mv. og i en række internationale og nationale netværk. Herudover koordinerer IUS besøg til og fra KU med de internationale universiteter, som KU har generelle bilaterale udvekslingsaftaler med.
  • Rekruttering af internationale studerende: Vi koordinerer KU’s samlede deltagelse i Top Talent-programmerne og i andre relevante internationale uddannelsesmesser.

I IUS giver vi direkte vejledning for danske og internationale studerende i KU Studentercenter i Fiolstræde 1. Kontoret er fordelt på to lokaler i stueetagen i Hovedbygningen på Frue Plads.