International Uddannelse (IU)

International Uddannelse (IU) er et videnscenter på det internationale uddannelsesområde.
Vi er retningsgivende og rådgiver ledelse og fakulteter i internationationalisering af uddannelserne og om indhold i partnerskaber. Det gør vi både på bekendtgørelsesniveau og ved at sikre fælles praksis på tværs af universitetet.

Vi arbejder med følgende områder i International Uddannelse:

 • Programadministration: Vi administrerer og kvalitetssikrer udvekslings- og stipendieprogrammerne Erasmus+, Erasmus staff exchange, Nordlys, N2N og KU’s institutionelle udvekslingsaftaler.
 • Studentermobilitet: Vi sagsbehandler ansøgninger fra udvekslingsstuderende til/fra KU. Vi vejleder indrejsende studerende om indskrivning på KU og vejleder udrejsende studerende i ansøgningsprocessen til KU’s institutionelle udvekslingsaftaler. 
 • Studentercenter: Vi indgår i samarbejdet omkring KU's samlede studentercenter i Fiolstræde, hvor IU vejleder danske og internationale studerende inden for udvekslingsområdet.
 • Legattildeling: Vi administrerer og udbetaler legater inden for programmerne IARU Courses, Novo Nordisk Talent Program, N2N samt KU's internationaliseringspulje.
 • Amerikanske studielån: Vi administrerer studielån til amerikanske studerende, som er indskrevet på KU via Wiliam D. Ford Direct Loan Program.
 • Internationale konferencer: Vi repræsenterer KU på internationale konferencer som EAIE, NAFSA og APAIE og udarbejder proposals i vores deltagelse. Derudover repræsenterer vi, sammen med andre KU-medarbejdere, KU i en række internationale og nationale netværk som IARU, UNICA, LERU, Nordplus og UArctic.
 • Internationale besøg: Vi håndterer både mindre og større delegationsbesøg til og fra KU og koordinerer på tværs af KU.
 • Udvalgsarbejde: Vi sekretariatsbetjener SAK I og repræsenterer KU i SIRI-samarbejdet samt i INTER under Danske Universiteter.
 • Rekruttering og fastholdelse af internationale kandidatstuderende: Vi koordinerer og deltager i KU’s samlede deltagelse i Top Talent-events og andre relevante internationale uddannelsesmesser. Derudover koordinerer vi KU's deltagelse i TalentDK-projektetet til fastholdelse af internationale dimittender på det danske arbejdsmarked.
 • Sommerskolekurser for fagprofessionelle: Vi koordinerer, markedsfører og administrerer cirka 20 sommerkurser om året, som henvender sig til eksterne fagprofessionelle kursister under navnet Copenhagen Summer University.
 • Sommerskolekurser for universitetsstuderende: Vi fungerer som videnscenter indenfor det internationale sommerskoleområde og koordinerer og markedsfører KU's samlede internationale sommerskoleprogram under navnet UCPH International Summer Programme.
 • Strategiske projekter: Vi koordinerer og administrerer internationale strategiske projekter; 4EU+ og KU's stratetiske partnerskaber.
 • Trendspotting: Vi spotter og formidler nye tendenser inden for det internationale uddannelsesområde til gavn for uddannelser og studerende.

Kontoret er fordelt på to lokaler i Hovedbygningen på Frue Plads.

Ansatte

Navn Titel Arbejdsområde Billede
Allington, David Fuldmægtig Optag af udvekslings- og gæstestuderende Billede af Allington, David
Bruun, Anne Chefkonsulent med personaleledelse Konstitueret sektionschef Billede af Bruun, Anne
Dinesen, Sara Lunde Specialkonsulent KU's talentsatsning Billede af Dinesen, Sara Lunde
Ellis, Kristine Fuldmægtig Optag af internationale studerende, kontakt til myndigheder vedrørende opholdstilladelser for internationale studerende, kontaktperson for mentorkoordinatorer Billede af Ellis, Kristine
Funch, Kathrine Bruun Fuldmægtig Erasmus+ Billede af Funch, Kathrine Bruun
Grauballe, Christina Jane Fuldmægtig Billede af Grauballe, Christina Jane
Groth-Brodersen, Patrick Mozaffari Specialkonsulent Billede af Groth-Brodersen, Patrick Mozaffari
Haagerup, Tina Kontorfunktionær Billede af Haagerup, Tina
Hauskov, Simone Fuldmægtig Programkoordinator for University of California, optag af internationale studerende, webredaktør Billede af Hauskov, Simone
Jensen, Søren Rosenkvist Fuldmægtig Optag af internationale studerende, web Billede af Jensen, Søren Rosenkvist
Morthorst, Mie Fuldmægtig Billede af Morthorst, Mie
Mushtaq, Shabnam International koordinator Billede af Mushtaq, Shabnam
Osorio Brito, Alexandra Fuldmægtig Udrejsevejleder på Canada, Latinamerika og Rusland samt koordinator for stipendieprogrammet North2North, web Billede af Osorio Brito, Alexandra
Pedersen, Bente Blumensaat Kontorfunktionær Optag af internationale studerende Billede af Pedersen, Bente Blumensaat
Petersen, Kristian Fuldmægtig Billede af Petersen, Kristian
Raimondos-Møller, Eva Fuldmægtig Internationale kandidatprogrammer og udenlandske låneprogrammer. Billede af Raimondos-Møller, Eva
Stig, Marianne International koordinator Erasmus+, udrejsende studerende til Asien, stipendier til udrejsende studerende, web Billede af Stig, Marianne
Sønderskov, Thomas Stengade Specialkonsulent Billede af Sønderskov, Thomas Stengade
Thomsen, Hedvig Gyde Chefkonsulent 4EU+ Policy Officer, projektleder på 2023- strategiprojektet og KU sprogpolitik Billede af Thomsen, Hedvig Gyde
Winther, Pernille Fuldmægtig Udrejsevejleder på USA og Mellemøsten Billede af Winther, Pernille