International Uddannelse (IU)

International Uddannelse (IU) er et videnscenter på det internationale uddannelsesområde.
Vi er retningsgivende og rådgiver ledelse og fakulteter i internationationalisering af uddannelserne og om indhold i partnerskaber. Det gør vi både på bekendtgørelsesniveau og ved at sikre fælles praksis på tværs af universitetet.

Vi arbejder med følgende områder i International Uddannelse:

 • Programadministration: Vi administrerer og kvalitetssikrer udvekslings- og stipendieprogrammerne Erasmus+, Erasmus staff exchange, Nordlys, N2N og KU’s institutionelle udvekslingsaftaler.
 • Studentermobilitet: Vi sagsbehandler ansøgninger fra udvekslingsstuderende til/fra KU. Vi vejleder indrejsende studerende om indskrivning på KU og vejleder udrejsende studerende i ansøgningsprocessen til KU’s institutionelle udvekslingsaftaler. 
 • Studentercenter: Vi indgår i samarbejdet omkring KU's samlede studentercenter i Fiolstræde, hvor IU vejleder danske og internationale studerende inden for udvekslingsområdet.
 • Legattildeling: Vi administrerer og udbetaler legater inden for programmerne IARU Courses, Novo Nordisk Talent Program, N2N samt KU's internationaliseringspulje.
 • Amerikanske studielån: Vi administrerer studielån til amerikanske studerende, som er indskrevet på KU via Wiliam D. Ford Direct Loan Program.
 • Internationale konferencer: Vi repræsenterer KU på internationale konferencer som EAIE, NAFSA og APAIE og udarbejder proposals i vores deltagelse. Derudover repræsenterer vi, sammen med andre KU-medarbejdere, KU i en række internationale og nationale netværk som IARU, UNICA, LERU, Nordplus og UArctic.
 • Internationale besøg: Vi håndterer både mindre og større delegationsbesøg til og fra KU og koordinerer på tværs af KU.
 • Udvalgsarbejde: Vi sekretariatsbetjener SAK I og repræsenterer KU i SIRI-samarbejdet samt i INTER under Danske Universiteter.
 • Rekruttering og fastholdelse af internationale kandidatstuderende: Vi koordinerer og deltager i KU’s samlede deltagelse i Top Talent-events og andre relevante internationale uddannelsesmesser. Derudover koordinerer vi KU's deltagelse i TalentDK-projektetet til fastholdelse af internationale dimittender på det danske arbejdsmarked.
 • Sommerskolekurser for fagprofessionelle: Vi koordinerer, markedsfører og administrerer cirka 20 sommerkurser om året, som henvender sig til eksterne fagprofessionelle kursister under navnet Copenhagen Summer University.
 • Sommerskolekurser for universitetsstuderende: Vi fungerer som videnscenter indenfor det internationale sommerskoleområde og koordinerer og markedsfører KU's samlede internationale sommerskoleprogram under navnet UCPH International Summer Programme.
 • Strategiske projekter: Vi koordinerer og administrerer internationale strategiske projekter; 4EU+ og KU's stratetiske partnerskaber.
 • Trendspotting: Vi spotter og formidler nye tendenser inden for det internationale uddannelsesområde til gavn for uddannelser og studerende.

Kontoret er fordelt på to lokaler i Hovedbygningen på Frue Plads.

Ansatte

Navn Titel Arbejdsområde Billede
Allington, David Fuldmægtig Indrejsende studentermobilitet, optagelsesprocesser for udve Billede af Allington, David
Bruun, Anne Chefkonsulent med personaleledelse Sektionschef Billede af Bruun, Anne
Bruun, Anne Chefkonsulent med personaleledelse Strategisk retning, personale og budgetansvarlig, indgår i U Billede af Bruun, Anne
Dinesen, Sara Lunde Specialkonsulent Faglig koordinator Billede af Dinesen, Sara Lunde
Ellis, Kristine Fuldmægtig Indrejsende studentermobilitet,DUIS projektmedarbejder, KU r Billede af Ellis, Kristine
Frydensberg, Anja Svelmøe Kontorfunktionær Billede af Frydensberg, Anja Svelmøe
Funch, Kathrine Bruun Fuldmægtig Erasmus+ programkoordinator: Ind- og udrejsende studie- og p Billede af Funch, Kathrine Bruun
Grauballe, Christina Jane Fuldmægtig Markedsføring af UCPH International Summer Programme og webr Billede af Grauballe, Christina Jane
Haagerup, Tina Kontorfunktionær Indrejsende studentermobilitet, transcripts, koordinering af Billede af Haagerup, Tina
Hauskov, Simone Fuldmægtig Programkoordinator for University of California på KU, Ind- Billede af Hauskov, Simone
Jensen, Søren Rosenkvist Fuldmægtig Udrejsende studentermobilitet, regionsansvarlig for Australi Billede af Jensen, Søren Rosenkvist
Morthorst, Mie Fuldmægtig Priority Partnerships, KU koordinator af Collaboration award Billede af Morthorst, Mie
Mushtaq, Shabnam Kontorfunktionær Udrejsende studentermobilitet, administration af Erasmus+ ud Billede af Mushtaq, Shabnam
Osorio Brito, Alexandra Fuldmægtig Udrejsende studentermobilitet, regionsansvarlig for Latiname Billede af Osorio Brito, Alexandra
Pedersen, Bente Blumensaat Kontorfunktionær Indrejsende studentermobilitet, optag af udvekslings- og gæs Billede af Pedersen, Bente Blumensaat
Raimondos-Møller, Eva Specialkonsulent Full Degree kooordinator, statsstipendier, administration af Billede af Raimondos-Møller, Eva
Stig, Marianne Kontorfunktionær Udrejsende studentermobilitet, regionsansvarlig for Asien og Billede af Stig, Marianne
Winther, Pernille Fuldmægtig Udrejsende studentermobilitet, regionsansvarlig for USA og M Billede af Winther, Pernille