Data & Systemer

Data & Systemer (US-DS) har ansvaret for Københavns Universitets administrative systemer på uddannelsesområdet, for KU's officielle indberetninger af uddannelsesdata mv. og i øvrigt ansvaret for statistik og ledelsesinformation på uddannelsesområdet. 

Vi arbejder med følgende områder i Data & Systemer:

  • STÅ-indberetning og -prognoser
  • Nøgletal til Danske Universiteter, årsrapporter, international ranking
  • Datavarehus med ledelsesinformation på uddannelsesområdet
  • Uddannelsesstatistik og analyser
  • Systemejerskab for STADS, DANS, Syllabus, Exam Scheduler, Kursusbasen, Absalon, DE Digital Eksamen, Karsum, PHD, FrontPlanner, DIK, eValg, Kubulus, Jobbank m.fl.

Kontoret har fokus på datakvalitet og samlet service på uddannelsesområdet, således at systemporteføljen understøtter bruger-, KU- og myndighedsbehov.


Relevante links

https://tal.ku.dk/studerende/

https://us.ku.dk/studiestatistik/studiestatistikker/

https://velkommen.ku.dk/om/rangliste/

Ansatte

Navn Titel Arbejdsområde Billede
Anders E. Larsen Specialkonsulent 2nd level support, Syllabus, Exam Scheduler, Kursusbasen. Billede af Anders E. Larsen
Anders Hartvig Hartzen Dataanalytiker Learning analytics, machine learning, data mining og ad hoc dataanalyse af uddannelsesdata Billede af Anders Hartvig Hartzen
Annette Elmue Chefkonsulent Operationel systemejer for STADS. Tovholder for operationelle systemejere Billede af Annette Elmue
Asbjørn Jessen Sektionschef, leder af Data & Systemer Daglig leder af Data & Systemer Billede af Asbjørn Jessen
Camilla Jul Gregersen Specialkonsulent Faglig koordinator for dataområdet, ledelsesinformation Billede af Camilla Jul Gregersen
Carsten Glerup Chefkonsulent Faglig leder for statistik og indberetning. Indberetning af heltidsuddannelser (stå, færdiggørelsesbonus mm.). Indberetning af deltidsuddannelser. Indberetning til Danmarks statistik (ordinære, deltids-, ph.d.- og internationale studerende). Ad hoc statistik og ledelsesinformation. Billede af Carsten Glerup
Dimitar Biserov Temelkov Fuldmægtig 2nd Level support, blanket design Billede af Dimitar Biserov Temelkov
Dorte M.E. Jensen Chefkonsulent 2nd Level support, Syllabus, Exam Scheduler, Faglig koordinator for support. Billede af Dorte M.E. Jensen
Louise Bysøe Specialkonsulent Billede af Louise Bysøe
Mikkel Wittenburg Petersen Fuldmægtig Indberetning af timetal og deltidsaktivitet, ledelsesinformation, studiemiljøundersøgelsen, ad hoc analyser Billede af Mikkel Wittenburg Petersen
Nicklas Devel Specialkonsulent Billede af Nicklas Devel
Ruth Horak Specialkonsulent Absalon, Kaltura og anden lærings-it Billede af Ruth Horak
Staffan Johansen Fuldmægtig Aktivitetsindberetninger for heltidsuddannelse, uddannelsesdata, nøgletal, prognoser og statistik. SQL udtræk af data fra de studieadministrative systemer. Billede af Staffan Johansen
Sune Bjørn Kuhberg Specialkonsulent Digital Eksamen Billede af Sune Bjørn Kuhberg