Viden der virker - afslutningskonference – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Viden i Udvikling > Viden der virker - afs...

Viden der virker 

Foto: Vejlederforum, Schultz

På Viden i Udviklings afslutningskonference 'Viden der virker' fik deltagerne fagligt input og inspiration til, hvordan man med en aktiv indsats kan styrke dimittenders karrierekompetencer og øge værdiskabelsen mellem virksomheder og uddannelser.

Her kan du få et overblik over og læse konferencens forskellige oplæg.

Viden der virker - Om brug af en konsekvent metodisk tilgang til arbejdet med karrierebevidsthed

Viden i Udvikling har arbejdet med en metodisk tilgang til udvikling og evaluering af karriererettede aktiviteter. De studerende er bl.a. blevet målt på kategorierne: selvindsigt, mulighedsbevidsthed og beslutningskompetence.

Viden der virker - om brug af en konsekvent metodisk tilgang til arbejdet med karrierebevidsthed (pdf)

No one size fits all – Hvad motiverer studerende?

Viden i Udvikling har vist, at de samme tiltag og karriereaktiviteter ikke virker for alle studerende. Det afhænger både af de studerende, deres uddannelse og af de studerendes individuelle erkendelsesproces og uddannelsesforløb.

No one size fits all - Hvad motiverer studerende? (pdf)

Karrierekompetencer – hvad er det?

Center for Ungdomsforskning har med projektet 'Karrierefokus – i og efter gymnasiet' arbejdet på at skabe en fælles forståelse på gymnasierne af, hvad karrierekompetencer er, og hvordan man kan udvikle og evaluere karrierekompetencer i gymnasiet som en del af undervisningen.

Karrierekompetencer - hvad er det? (pdf)

Vi tror på det fysiske mødested

DTU Skylab fungerer som en fysisk ramme for innovation og entreprenørskab, der giver den studerende mulighed for at omsætte teori til praksis. Det er også stedet, hvor videnstransfer mellem studerende, virksomheder og undervisere forekommer og relationer plejes og nye opstår.

Vi tror på det fysiske mødested (pdf)

Virksomhedsbesøg der rykker fagligt

Viden i Udvikling har eksperimenteret med flere koncepter for virksomhedsbesøg bl.a. virksomhedstours og mikropraktik.

I mikropraktik åbner virksomheder dørene for én studerende i to dage, mens virksomhedstours består af flere korte virksomhedsbesøg med 20-30 studerende ad gangen. Begge koncepter er yderst populære blandt både studerende og virksomheder og har skabt stor omtale.

Kompetencer og kultur i mødet med SMV

Teknologisk Institut har lavet en kvalitativ analyse af matchet mellem dimittenders viden, færdigheder og kompetencer, og de forventninger SMV'er har til højtuddannede.

Kompetencer og kultur i mødet med SMV (pdf)

Karrieremetodik – et udgangspunkt for organisatorisk slagkraft

Viden i Udvikling har arbejdet med modeller og tilgange, der effektivt styrker karriereindsatsen. På SCIENCE har de arbejdet med en teoretisk-metodisk model (DOTS), som et udgangspunkt for en fælles målrettet og koordineret indsats.

Karrieremetodik - et udgangspunkt for organisatorisk slagkraft (pdf)

Test – et effektivt redskab til at rykke ved studerendes selvindsigt

Viden i Udvikling har arbejdet aktivt med typetesten JTI. Testen er med til at karriereafklare, forberede på virksomhedssamarbejde og giver den studerendes indsigt i egne foretrukne arbejdsmetoder og arbejdsrelationer til andre.

Test - et effektivt redskab til at rykke ved studerendes selvindsigt (pdf)

Alumner som aktiv for karriereindsatsen

DTU har i 2013 introduceret nye former til, hvordan man kan inddrage alumner som mentorer i innovationsstyrkende aktiviteter. Alumner vil ofte gerne give tilbage til deres uddannelsessted og ved at inddrage dem i karriereindsatsen udvikles relationen, og videnstransfer bliver nemmere.

Alumner som aktiv for karriereindsatsen (pdf)

Undervisning der inddrager erhvervslivet

Det kræver ekstra arbejde at inddrage virksomheder og særligt SMV i undervisningen – men det har vist sig at være ekstra givende for såvel undervisere som studerende, når det lykkes at indlejre karriereperspektivet i undervisningen.

Undervisning der inddrager erhvervslivet

Inspirational talk!

Ricki Nielsen har stor erfaring med rådgivning og rekruttering af ledige højtuddannede, og giver sit bud på, hvordan uddannelsesverdenen klæder studerende og dimittender bedre på til jobsøgningen.

Inspirational talk (pdf)

Mere information

Find mere information om konferencens oplæg her.