Aktiviteter – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Viden i Udvikling > Om Viden i Udvikling > Aktiviteter

Aktiviteter

Foto: Rasmus Degnbol

Omdrejningspunktet for Viden i Udvikling er dialogen og det direkte møde mellem studerende og konsulent eller mellem studerende og virksomhed.

Gennem aktiviteterne ønsker vi at udvikle viden og kendskab mellem praksis og teoretisk faglighed samt mellem fakta om arbejdsmarkedet og forestillingen om egne evner.

Spor 1: Styrkelse af karriereorientering og kompetencebevidsthed

Den primære målgruppe er bachelorstuderende. Formålet med sporet er, at de
studerende via en række vejledningsaktiviteter på 2.-6. semester opnår bedre
indsigt i egne kompetencer, uddannelsesmål og skærpes i kontakten med
virksomheder. 

Aktiviteterne er målrettet årgang 2012 på en række uddannelser inden for natur- og bio-, samfundsvidenskab og ingeniøruddannelserne. Se hvilke uddannelser.

Delprojekt 1: Karriereklarpakker

Vejledningsforløb bestående af fx. workshops, branchemøder, effektiv studiejobansøgning, projektsamarbejde og virksomhedsbesøg.

Se film om arrangement på SCIENCE: Valgfri Kurser - hvad har andre gjort før dig?

Delprojekt 2: E-afklaring

Pilotafprøvning af elektronisk kompetenceafklaring.

Spor 2: Videnstransfer og akademikermodning

Den primære målgruppe er mindre og mellemstore virksomheder i Region Hovedstaden og kandidatstuderende fra KU og DTU. Formålet er, at etablere nye værdiskabende samarbejdsflader mellem virksomhederog studerende.

Projektaktiviteterne spænder fra kort mikropraktik til videnstungt projektsamarbejde, der skal modne kandidater og virksomheder til fremtiden. Se hvilke kandidatuddannelser.

Delprojekt 3: Akademikermodning

Udvikling af samarbejdskoncept for mindre og mellemstore virksomheder og kandidatstuderende bestående af fx. kontaktaktiviteter, karrierebørser, companydating og casebank.

Se film om jobshadowing - få input fra humaniora-studerende

Se film om mikropraktik - få input fra en SCIENCE-studerende 

Delprojekt 4: Center for studenterprojekter/DTU Skylab

Udvikling af kontaktmuligheder og projektsamarbejde for mindre og mellemstore virksomheder og ingeniørstuderende.

DTU Skylab åbnede 1. marts 2013. Læs mere her