Om Viden i Udvikling – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Viden i Udvikling > Om Viden i Udvikling

Om Viden i Udvikling

Viden i Udvikling er et 3-årigt samarbejde mellem Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet med det formål at skabe forandrende videnudveksling mellem universiteter og virksomheder. 

Projektet er støttet med 10 mio kr. af Region Hovedstadens pulje til uddannelsesprojekter.

Formål

  • At KU og DTU’s studerende og dimittender styrker deres karrierevalg, tidligt studiefrafald mindskes, og hurtigere overgang fra studie til job sikres via øget kompetencebevidsthed og kendskab til regionens erhvervsliv og branchemuligheder.
  • At regionens virksomheder opnår udvikling og indsigt i, hvordan studerende og dimittender fra de to universiteter kan tilføre virksomheden værdi via videnudveksling og konkret samarbejde med KU og DTU. 

Resultater

  • Koncepter for tidlig erhvervsintro og bred karrierebevidsthed hos bachelorstuderende på KU og DTU
  • Koncepter for værdiskabende samarbejde mellem mindre og mellemstore virksomheder i Region Hovedstaden og kandidatstuderende på KU og DTU

Aktører

Mindre og mellemstore virksomheder i Region Hovedstaden, der inviteres til at bidrage med opgaver der skal løses, erfaringer, viden og tid. Gevinsterne er konkrete: f.eks. kendskab til og besøg fra studerende med andre faglige baggrunde. Og på længere sigt: Videnmæssig udvikling og indsigt i, hvordan dimittender fra DTU og KU kan tilføre virksomheden værdi.

Bachelor- og kandidatstuderende fra KU og DTU, der inviteres til at bidrage med faglige kvalifikationer, personlige kompetencer - og lyst til at afprøve teori i praksis. Gevinsterne er konkrete: fx netværk og test af faglig formåen. Og på længere sigt: indsigt i det regionale arbejdsmarked og større karriereparathed.

Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og Region Hovedstaden, der med Viden i Udvikling vil skabe forandrende vilkår for de deltagende studerende og virksomheder og forandrende viden til det fremtidige omverdenssamarbejde.