SAK – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Uddannelsesservice > Råd og udvalg > SAK

Københavns Universitets Studieadministrative Koordineringsudvalg

SAK er forkortelsen for Københavns Universitets Studieadministrative Koordineringsudvalg. Udvalget består af fakulteternes studiechefer og vicedirektøren for uddannelse, som på udvalgets månedlige møder drøfter og igangsætter initiativer inden for det studieadministrative område. SAK’s virkefelt omfatter bachelor- og kandidatuddannelserne, master- og diplomuddannelserne, efter- og videreuddannelsesaktiviteter, det internationale område samt øvrige relaterede uddannelsesaktiviteter.

Kommissorium:

Læs SAK’s kommissorium

Formandskab:

Anni Søborg, vicedirektør for uddannelse, Uddannelsesservice

Medlemmer:

SAK’s medlemmer er fakulteternes studiechefer:
HUM: Annette Moe
JUR: Tinne Troelsen Geiger 
SAMF: Marianne Kristensen
SCIENCE: Karen Rønnow
SUND: Bitta Nielsen 
TEO: Maj-Britt Johannsen

Sekretariat:

SAK’s sekretariat varetages af Uddannelsesstrategisk sekretariat v/Signe Nielsen.
Kontakt: mail sign@adm.ku.dk, tlf. 35324066

SAK-underudvalg:

SAK har en række specialiserede underudvalg, som indstiller sager til vurdering og godkendelse i SAK. Underudvalgene er:

SAK-analyse (analyse, data, indberetninger)
Sekretariat v/US er Asbjørn Jessen, asj@adm.ku.dk

SAK-I (internationalisering)
Sekretariat v/US er Hedvig Gyde Thomsen, mail: hgt@adm.ku.dk 

SAK-jura (vurdering af juridiske tolkninger på uddannelsesområdet)
Sekretariat v/ US er Helle Birch Schmidt, mail: hbm@adm.ku.dk

SAK-kvalitetssikring (uddannelseskvalitetssikring -og udvikling)
Sekretariat v/ US er Lotte Lynggaard-Johansen, mail: llj@adm.ku.dk

SAK-P (processer)
Sekretariat v/US er Bue Raun Andersen, bue@adm.ku.dk

SAK-vejl (vejledning)
Sekretariat v/US er Randi Tang Nielsen, mail: rani@adm.ku.dk

SAK-uddannelsessider (studieadministrativ information på KU’s uddannelsessider) Sekretariat v/US er Anne Bruun, mail: abru@adm.ku.dk